top of page

עברית

קרב מגע למבוגרים

אימונים פרטיים בקרב מגע עם מדריך

תוך כדי אימוני הקרב מגע המאתגרים והדינמיים נעשה דגש מיוחד על יכולת לחימה והתגוננות בתנאים הלא נוחים , המדמים תנאי שטח או רחוב...
פשטות והיגיון שיטתי של קרב מגע מאפשרים להכשיר כל בן אדם תוך זמן קצר ביותר  ליכולת של הגנה עצמית מוצלחת ויעילה !

חוג קרב מגע למבוגרים

5 שניות הראשונות והקריטיות של האירוע...

פרק זמן כל כך קצר ועד אין סוף ארוך באותו זמן...

הוא זה שיקבע האם תשרוד ותישאר חיי או תיפול בתור קורבן...

אימונים פרטיים בקרב מגע עם מדריך

אימונים קרב מגע למבוגרים - גברים ונשים

כל החיים ,  במהלך אימוני קרב מגע קשים וסימולציות המדמות התקפות של ממש אנו מתכוננים רק לדבר אחד והיחיד - לזהות התקפה בזמן , להגן על עצמינו בצורה יעילה ביותר ולשרוד במצבים הקשים ביותר

!להירשם עכשיו וקבלו את השיעור הראשון - חינם

123
Krav Maga Israel
bottom of page